Teenused

Külmkambrid

Ehitame külmkambreid alates 4m3 kuni suurte külmhooneteni. Galerii


Külmutusseadmed

Pakume kvaliteetseid Itaalia firma Techno B seadmeid.


Kaubikute termoisolatsioon

Galerii